Reference:

Inženýrské stavby: kompletní zajištění geodetických prací